✍آیت الله فاطمی نیا :

استادي داشتم كه از اولیاء خدا و بسيار مرد بزرگي بود ، خدمت امام زمان عليه السلام رسیده بود. ایشان می فرمود زمانی که قرار است خیری به انسان برسد ، شيطان به هر طريق ممكن تلاش ميكند مانع رسيدن آن خير شود.

 برای مثال ميخواهي دعا كني ، سريع وسوسه میکند که براي چه دعا ميكني! مگر تا به حال دعاهايت مستجاب شده است!؟ اينها وسوسه هاي شيطان است و نبايد به آن ترتيب اثرداده شود. گفته شد کسی که دعا میکند دست خالی برنمیگردد و بالاخره چیزی در کاسه او میریزند.


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت[دوشنبه 1401-12-15] [ 09:20:00 ق.ظ ]