❓چرا #امام_رضا (ع) را «ثامن الحجج» یعنی «هشتمین حجت خدا» می نامند در حالیکه نامیدن با الفاظی مشابه آن، برای سایر ائمه مرسوم نیست؟؟ 🤔 و هیچ امامی ، لقبی با عنوان چندمین امام بودن ندارد ؟؟

🙄 مثل اینکه برای امام حسین، لقبی با عنوان «ثالث الحجج»، یا برای امام باقر ، لقب «خامس الحجج» و امثال اینها مرسوم نیست و با چنین القابی نامیده نمی‌شوند؟؟!!🤔

✅ پاسخ: یکی از وجوه غربت #امام_رضا (ع) این است که از زمان حضرت امام موسی کاظم(ع) ، در مسیر تشیع، انحرافی بوجود آمد و گروهی از مردم در امامت ایشان توقف کردند و به امامت امام رضا علیه السلام، معتقد نشدند 😔 و نام «واقفیه» بر آنان گذاشته شد.

👈 و گروهی برادر بزرگ تر آن امام – یعنی اسماعیل پسر امام صادق (ع) را امام هفتم خواندند.😔

☝️اما شیعیانی که به امامت امام رضا معتقد بودند، تاکید فراوانی بر لقب «ثامن» یا هشتم داشتند تا آن اشتباه دیگر تکرار نشود ، و تأکیدی باشد بر ادامه داشتن امامت توسط امام هشتم ، حضرت رضا (ع)👌

❗️از نکات جالب تاریخی اینکه امام هشتم شیعیان، معاصر مامون عباسی بود که هشتمین خلیفه عباسی به حساب می آید.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت[چهارشنبه 1401-12-03] [ 01:56:00 ب.ظ ]