💥هنگام ظهور ملائكه و اجنّه به چشم مردم…. بلکه عالم ملک و ملکوت دیده میشوند

🔻 مفضل به امام صادق عليه السلام گفت: اى سيّد من! آيا ملائكه وجنّ براى مردم ظاهر مى شوند؟

🌹حضرت فرمودند: آرى، به خدا قسم اى مفضّل! و چنان با مردم گفتگو مى كنند كه مردم با خودشان گفتگو مى كنند.

🌀گفتم: اى سيّد من! آيا با او سير مى كنند؟

🌹فرمود: آرى، به خدا قسم اى مفضّل! هر آينه آنها در زمينى مابين كوفه و نجف بنام هجرت، فرود مى آيند

🌼و تعداد آن ها در آن وقت چهل وشش هزار ملائكه و شش هزار جنّ است.

🔰در روايت ديگر آمده است كه: اجنّه ايشان را يارى مى دهد وبه يارى خدا همه جا را فتح مى كنند.

🌸از امام صادق (عليه السلام) در ضمن حالات آن حضرت روايت شده است كه فرمود: سيزده هزار وسيصد وسيزده ملك نزد حضرت مهدى (عليه السلام) مى آيند.

💥ابو بصير گفت: گفتم تمام اين ملائكه مى آيند؟!

🌺فرمود: آرى!

🔷 آن ملائكه اى كه با نوح در كشتى بودند.

🔷 وآنهايى كه با حضرت ابراهيم بودند.

🔷آن زمانى كه او را به آتش انداختند

🔷 وآن ملائكه اى كه با موسى بودند، زمانى كه دريا شكاف خورد.

🔷وآنهايى كه با حضرت عيسى بودند، زمانى كه خداوند او را به آسمان برد 

🔷وچهار هزار ملائكه كه نشانه هاى خاصّ خود وعمّامه هاى زرد دارند كه اينها با پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) بودند.

🔷 وهزار ملائكه كه منظّم مى آيند

🔷 وسيصد وسيزده ملك كه در بدر بودند و

🔷چهار هزار ملك كه نازل شدند ومى خواستند حسين بن على (عليهما السلام) را يارى كنند پس به آنها اجازه نداد وآنها نزد قبر آن حضرت، ژوليده وغبار آلوده  هستند ودر كنار قبر آن حضرت نشسته اند وتا روز قيامت گريه مى كنند، 

✨ورئيس آنها ملكى به نام منصور است،

🔴همه اينها در زمين هستند ومنتظر ظهور حضرت قائم (عليه السلام) هستند..✨

📖کامل الزیارة،غیبة النعمانی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت[یکشنبه 1401-12-28] [ 06:09:00 ق.ظ ]