‍ #رئیس_فرشتگان_بهشت

هرکس وارد بهشت شود باید با اطلاع و اجازه #رضوان٬ خازن بهشت باشد مگر گروهی که خداوند را #مخفیانه عبادت کرده اند که

در روایت است:

در روز قیامت٬ #رضوان_خازن_بهشت گروهی می بیند که بدون اطلاع او و بدون آمدن پیش او وارد بهشت شده اند ٬ به ایشان می گوید:

شماها چه کسانی هستید و از کجا وارد بهشت شدید؟

آنان در جواب می گویند: ما گروهی هستیم که خداوند را مخفیانه عبادت و پرستش کردیم٬ خداوند نیز ما را مخفیانه و به طور سرّی وارد بهشت کرد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت[چهارشنبه 1401-12-03] [ 02:24:00 ب.ظ ]