​✍مزرعه ای برای گناهان…

🔹یکی از معانی پرهیز از سوءظن که بزرگان فرموده اند این است که گاهی اوقات یک گمان بد نسبت به کسی بی اختیار وارد ذهن انسان می‌شود در این موارد فرموده اند ترتیب اثر ندهید اگر به هر دلیلی نسبت به شخصی سوءظن پیدا کردیم، نباید به آن ترتیب اثر دهیم و در عمل خارجی اظهار کنیم؛ اگرانسان جلوی بدگمانی را نگیرد و به آن ترتیب اثر دهد، کم کم تقویت شده و شدت پیدا میکند.
🔹امراض روحی اگر علاج نشود روزبه روز تشدید و خطرناک شده و مزرعه اي براي سایر گناهان میشود سوء ظن بسیار بد است باید با ترتیب اثر ندادن علاج شود.

▪️آیت الله فاطمی نیا رحمة الله علیه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت[پنجشنبه 1403-02-13] [ 06:58:00 ب.ظ ]