🦋نیایش «شهید چمران» با خدا:

خدایا؛

 از بد کردن آدمهایت، شکایت داشتم به درگاهت، اما شکایتم را پس میگیرم 

من نفهمیدم ، فراموش کرده بودم که بَدی را خلق کردی، تا هرزمان که دلم گرفت از آدمهایت، نگاهم به تو باشد…

#شهیدانه 🕊

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت[شنبه 1401-11-29] [ 08:01:00 ب.ظ ]