#پرسش 

❓️آیا دعای امام معصوم مستجاب می‌شود ؟ واگر مستجاب می‌شود چرا امام زمان برای ظهور خودش دعا نمیکند و واگر دعا کند مستجاب می‌شود؟

#پاسخ

✅️ در روایات ما امده است که یکی از نشانه های امام این است که دعایش مستجاب است چنان که امام رضا فرمود:

« برای امام ده نشانه است که یکی از ان ها این است که دعایش مستجاب است به گونه ای که اگر دعا کند که صخره ای دو نصف شود چنین می شود» 

📚معانی الاخبار ص35

📚الخصال ج2 ص105

📚عیون الاخبار ص118

✅️ اما با این وجود چرا امام زمان برای ظهورشان دعا نمی کنند مگر نه این است که دعایشان مستجاب است 

🔺برای پاسخ باید توجه کنید که :

« امامان مطیع محض خداوند هستند و جز انچه خدا بخواهد نمی خواهند روی این جهت اگر اراده خداوند بر غیبت امام عصر تا زمان معینی یا حصول شرایط مشخصی نظیر امادگی مردم و …تعلق گرفته باشد امام نیز تسلیم خواست پرودگار است و هیچگاه درخواستی بر خلاف خواست خداوند از پرودگار نمیکند چنان که امام کاظم فرمود:

« خداوند قلوب امامان را محل اراده خودش قرار داد است به گونه ای که تنها هر موقع خداوند چیزی را بخواهد و اراده کند انان نیز آن را می خواهند ( وبدون اذن و رضایت خداوند کاری نمیکنند)»

‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت[چهارشنبه 1403-02-19] [ 11:05:00 ق.ظ ]