❓چرا برای اموات حمد میخوانیم؟

❓چرا هفت حرف در سوره ی حــمــد نیست؟

« ث ، ج ، خ ، ز ، ش ، ظ ، ف »

قیصر روم برای یکی از خلفای بنی عباس ، در ضمن نامه ای نوشت:

ما در کتاب انجیل دیده ایم که هرکس از روی حقیقت، سوره ای بخواند که خالی از هفت حرف باشد، خداوند جسدش را بر آتش دوزخ حرام میکند ، و آن هفت حرف عبارتند از:

« ث ، ج ، خ ، ز ، ش ، ظ ، ف »

ما هر چه بررسی کردیم ، چنین سوره ای را در کتاب های تورات و زبور و انجیل نیافتیم ، آیا شما در کتاب آسمانی خود ، چنین سوره ای را دیده اید?

خلیفه عباسی دانشمندان را جمع کرد ، و این مسئله را با آنها در میان گذاشت ، آنها از جواب آن درماندند، سر انجام این سوال را از امام هادی (علیه السلام) پرسیدند.

✨آن حضرت در پاسخ فرمودند:

آن سوره ، سوره « حــمد » است، که این حروف هفتگانه در آن نیست…

پرسیدند: فلسفه ی نبودن این هفت حرف، در این سوره چیست؟

✨حضرت فرمودند:

1️⃣حرف « ث » اشاره به « ثبور » ( هلاکت )

2️⃣حرف « ج » اشاره به « جحیم » ( نام یکی از درکات دوزخ )

3️⃣حرف « خ » اشاره به « خبیث » (ناپاک)

4️⃣حرف « ز » اشاره به « زقوم » (غذای بسیار تلخ دوزخ )

5️⃣حرف « ش » اشاره به « شقاوت » ( بدبختی )

6️⃣حرف « ظ » اشاره به « ظلمت » ( تاریکی )

7️⃣حرف « ف » اشاره به « آفت » است.

️خلیفه ، این پاسخ را برای قیصر روم نوشت.

قیصر پس از دریافت نامه ، بسیار خوشحال شد ، و به اسلام گروید ، و در حالی که مسلمان بود از دنیا رفت. 

📔شرح شافیه ابی فراس ، مطابق نقل منتخب التواریخ ، ص 795 …

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت[دوشنبه 1401-12-15] [ 10:19:00 ب.ظ ]