⛔️چهار اصطلاح غلطی که نیاز به اصلاح دارد:

۱- خدا بد نده:

این کلام بی معرفتی به پروردگار است.

زیرا خدای تعالی در قرآن فرموده:

هیچ خوبی به شما نمیرسد مگر از ناحیه خدا و هیچ بدی به شما نمیرسد مگر از ناحیه خود شما (که بخاطر اعمال خودتان است)

۲- عیسی به دین خود، موسی به دین خود:

این جمله معنای صحیحی ندارد.

زیرا بین پیامبران خدا، کوچکترین اختلافی نبوده و همه آنها مردم را به توحید و یکتاپرستی دعوت میکردند و عقیدۂ یکسانی داشتند.

۳- ولش کردی به اَمان خدا:

این حرف کفر آمیز است.

زیرا اگر کسی مال یا فرزند خود را به امان خدا بسپارد که غمی نیست. بهتر است بجای این کلام گفته شود: 

“ولش کردی به حال خودش”

۴- انسان جایز الخطاست:

این حرف نیز غلط است، زیرا انسان برای خطا کردن جایز نیست. 

بهتر است بگوییم انسان “ممکن الخطا” است. 

یعنی ممکن است خطا کند و بهترین خطا کنندگان، توبه کنندگان هستند.✅ 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت[سه شنبه 1401-12-09] [ 01:31:00 ب.ظ ]