💥گامهای سرنوشت ساز؛

✅ «روزی مادری»، 

به «دخترش» گفت؛ توجه کن دخترم؛ 

«هنگام راه رفتن» پایت را «کجا میگذاری.؟»

✳️ «دختر» در جواب گفت؛ مادرم، 

تو باید مواظب «گامهایت» باشی، چون من،

دقیقاً «گامهای تو را» دنبال کرده و هرطور تو،

«گام برداری» من نیز همانطور گام برمی دارم.!

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت[یکشنبه 1401-12-07] [ 12:54:00 ب.ظ ]