#سخن_بزرگان

🔹️زنبور باشید

زنبور روی گل می نشیند و مگس اینهمه گل را رها کرده و روی زشتی می نشیند.
مثل زنبور باشید و خوبی های مردم را ببینید،


🔹️بعضی ها مثل مگس می مانند و فقط دنبال عیب و بدی مردم می گردند.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند:
قسم به خدایی که جز او خدایی نیست،
خداوند مومن را پس از توبه و استغفار عذاب نمی کند مگر به دو چیز:


سوظن به خدا، و غیبت مردم…
غیبت واقعا گرفتاری می آورد.


خـــ❤️ــداوند توفیق خوش گمانی به خودش
و غیبت نکردن را به ما بدهد که گرفتار عذاب الهی نشویم.


🎙آیت الله مجتهدی تهرانی(ره)


‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت[چهارشنبه 1403-02-19] [ 10:54:00 ق.ظ ]